Związek Gmin Wierzyca(Strona tematyczna - gospodarka odpadami)
Powiat: starogardzki, Województwo: POMORSKIE
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański

Projekty

↓ Budowa PSZOK w Skórczu


↓ Kampania edukacyjna


↓ Wydarzenia

Obsługa klienta

 • Wymagania w zakresie zasad udostępniania i odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określa obowiązujący „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca”.

  Zobacz też

 • Pojemniki i worki do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomościach należy umieścić w miejscu wyodrębnionym umożliwiającym segregację odpadów (np. wygrodzona pergola) dostępnym dla pracowników uprawnionego przedsiębiorcy, od strony drogi dojazdowej samochodów wywożących odpady, bez konieczności otwierania bram i wchodzenia na teren nieruchomości.
 • W przypadku braku wyznaczenia miejsca, o którym mowa wyżej pojemniki i worki należy wystawiać w dniu odbioru odpadów na chodnik lub w pasie drogowym przed wejściem na teren nieruchomości lub w innym miejscu (uzgodnionym z przedsiębiorcą odbierającym odpady) przy trasie dojazdowej samochodów wywożących odpady.
 • W przypadku, gdy niemożliwym jest wyznaczenie odpowiedniego miejsca gromadzenia odpadów na terenie własnej nieruchomości, ze względu na brak możliwości spełnienia wymagań zawartych w obowiązujących przepisach, właściciel tej nieruchomości zobowiązany jest do zapewnienia usytuowania pojemników na terenie innej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem w formie pisemnej.
 • Zorganizowanie odpowiedniego miejsca do selektywnego gromadzenia odpadów i udostępnianie ich do odbioru należy do obowiązków właściciela nieruchomości.
 • Odpady frakcji: „Papier”, „Szkło”, „Metale i tworzywa sztuczne”, „Bio” i „Resztkowe” odbiera uprawniony przedsiębiorca - regularnie bezpośrednio z nieruchomości zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru poszczególnych frakcji odpadów.
 • Frakcje selektywnie zebranych odpadów komunalnych (nieodbieranych bezpośrednio z nieruchomości) właściciel nieruchomości własnym staraniem przekazuje do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 • Uprawnionych do obsługi odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości przedstawia tabela:

Obsługa odbioru odpadów obowiązująca od 01.10.2020 r.

Gmina

Obsługa odbioru odpadów

Bobowo

Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych „PUS” Sp. z o.o.
ul. Wiślana 2, 82-500 Kwidzyn
tel. 55 279 24 01 ; 55 279 34 58 ; fax 55 261 97 40
e-mail: biuro@pus-kwidzyn.pl
www: http://www.pus-kwidzyn.pl/

Kościerzyna - Gmina,
Kościerzyna - Miasto,
Nowa Karczma,
Przywidz,
Stara Kiszewa

SUEZ PÓŁNOC Sp. z o.o., ul. Równa 17B, 80-067 Gdańsk
tel. 58 686 52 05 ; 58 309 46 38 ; 58 309 49 53
e-mail: sekretariat.pomorze@sitapolska.com.pl
www: www.sitapomorze.pl/ ; www.sitapolska.com.pl/
Opiekun gminy: Kościerzyna - Miasto
tel. 515 224 255
e-mail: justyna.szczepankiewicz@suez.com
Opiekun gminy: Kościerzyna, Nowa Karczma
tel. 515 224 708
e-mail: jaroslawa.dysarz@suez.com
Opiekun gminy: Stara Kiszewa, Przywidz
tel. 515 224 514
e-mail: iwona.sulewska@suez.com

Lubichowo

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 15, 89-650 Czersk
tel. (52) 398 43 80 ; (52) 398 63 04
e-mail: lubichowo@zuk-czersk.pl
e-mail: administracja@zuk-czersk.pl
e-mail: odpady@zuk-czersk.pl
www: http://www.zuk-czersk.pl/

Skórcz - Miasto

SUEZ PÓŁNOC Sp. z o.o., ul. Równa 17B, 80-067 Gdańsk
tel. 58 686 52 05 ; 58 309 46 38 ; 58 309 49 53
e-mail: sekretariat.pomorze@sitapolska.com.pl
www: www.sitapomorze.pl/ ; www.sitapolska.com.pl/
Opiekun gminy: Skórcz - Miasto
tel. 695 095 010
e-mail: m.knitter@suez.com
Podwykonawca - odbierający odpady:
Firma Transportowa Piotr, Piotr Brzoska
ul. Olszynka 2a, 83-221 Osiek
tel. 58 582 10 92 ; 600 948 216
e-mail: firmapiotrbrzoska@gmail.com

Skórcz - Gmina

Przedsiębiorstwo Usług Sanitarnych „PUS” Sp. z o.o.
ul. Wiślana 2, 82-500 Kwidzyn
tel. 55 279 24 01 ; 55 279 34 58 ; fax 55 261 97 40
e-mail: biuro@pus-kwidzyn.pl
www: http://www.pus-kwidzyn.pl/

Podwykonawca - odbierający odpady:
Firma Transportowa Piotr, Piotr Brzoska
ul. Olszynka 2a, 83-221 Osiek
tel. 58 582 10 92 ; 600 948 216
e-mail: firmapiotrbrzoska@gmail.com

Smętowo Graniczne

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.
plac św. Rocha 5, 86-170 Nowe
tel. (52) 333 88 10
e-mail: komunalne@pumnowe.pl
www: http://www.pumnowe.pl/

Podwykonawca - odbierający odpady:
Firma Transportowa "Piotr", Piotr Brzoska
ul. Olszynka 2a, 83-221 Osiek
tel. 58 582 10 92 ; 600 948 216
e-mail: firmapiotrbrzoska@gmail.com

Archiwum

Zobacz też

KORONAWIRUS

O G Ł O S Z E N I E

W celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2:


Zachęcamy do ograniczenia osobistego kontaktu z Biurem Związku Gmin Wierzyca. Większość spraw może być załatwiana telefonicznie lub korespondencyjnie, także załatwianie spraw wymagających osobistego stawiennictwa, które zaleca się poprzedzić kontaktem telefonicznym lub e-mailowym.
Wykaz numerów telefonów oraz adresów e-mailowych znajduje się tutaj...
- prosimy o wybieranie kontaktu zgodnego z zakresem załatwianych spraw.

Liczymy na wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.NOWINKI

Z DONIESIEŃ PRASOWYCH

Właścicielom mieszkań i domów grozi mandat 500 zł za śmieci


Strażnik miejski będzie mógł ukarać osobę uchylającą się od regulowania rachunków za odpady - właścicielom domów i mieszkań grozi mandat 500 zł - pisze "Rzeczpospolita" w materiale o pracach nad projektem nowelizacji przepisów.
Gazeta podała, że co najmniej 5 mln Polaków wymiguje się od obowiązku wnoszenia opłat za wywóz śmieci i obecnie trudno ich ukarać, a nad zmianą przepisów, by było to możliwe pracuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykroczeń, które uprawnia strażników straży gminnych do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego przewiduje się, że strażnik miejski albo gminny będzie mógł nałożyć mandat do 500 zł na osobę, która nie złożyła deklaracji, na podstawie której ustala się wysokość opłaty za wywóz śmieci - podaje gazeta.

Zgodnie z projektem taka sama kara ma czekać tego, kto podał nieprawdę w tej deklaracji - np. zaniżył liczbę domowników, przez co płaci mniej za śmieci, czy nie segreguje odpadów - wynika z artykułu.

Gazeta podała też, że strażnik będzie miał prawo ukarać mandatem osobę, która zadeklarowała, że założy kompostownik, chcąc płacić mniej za wywóz śmieci, a w rzeczywistości była to pusta obietnica albo choć ma kompostownik, to w praktyce z niego nie korzysta.

Warto mieć to na uwadze.

EcoHarmonogram

Eco Harmonogram


To darmowa aplikacja na telefon

Funkcjonalność:

 • Aktualny harmonogram odbioru odpadów.
 • Wyszukiwanie harmonogramu po adresie nieruchomości.
 • Powiadomienia o terminie odbioru odpadów na telefon.
 • Informacja o Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 • Informacja o sposobie segregacji odpadów.
 • Inne.

Skąd pobrać? Jak zainstalować? Jak korzystać?

Warto to mieć!

Związek Gmin Wierzyca
ul. Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański 

Telefon: 58 562 19 97 Fax: 58 562 19 97
E-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl
www: http://www.zgwierzyca.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: http://zgwierzyca.bip.gov.pl
Strona publiczna - rejestracja i logowanie do systemu: https://zgw.esog.pl
Statystyka odwiedzin od dnia 18.01.2017 roku: (1714 dni)
- liczba odwiedzonych stron: 1247297
- liczba wejść: 790411
Oprogramowanie - RAD Sp. z o.o.
Telefon: 22 245 24 72
E- mail: esog@radspzoo.pl

W Związku Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przetwarzane są dane osobowe zgodnie z polityką prywatności.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.