Związek Gmin Wierzyca(Strona tematyczna - gospodarka odpadami)
Powiat: starogardzki, Województwo: POMORSKIE
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański

Projekty

↓ Budowa PSZOK w Skórczu


↓ Kampania edukacyjna


↓ Wydarzenia

Przetwarzanie danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Związek Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, NIP 5922260172, Regon 221785748.

PLIKI COOKIES

 • Strona internetowa Związku Gmin Wierzyca korzysta z plików cookies.
 • Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika, używane przez serwer do rozpoznania urządzenia użytkownika przy ponownym połączeniu.
 • Cookies pobierane są przy każdym wejściu i wyjściu ze strony. Nie służą do ustalenia tożsamości użytkowników, a jedynie pewnych cech dotyczących ich urządzeń.
 • Używane na stronie internetowej Związku Gmin Wierzyca pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • ułatwienia korzystanie ze strony internetowej,
  • statystyki ruchu na stronie internetowej.
 • Użytkownik strony internetowej w każdej chwili może usunąć lub zmienić ustawienia dotyczące plików cookies za pomocą używanej przeglądarki.
 • Usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności strony internetowej.

DANE OSOBOWE

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuję, że:

 • administratorem danych osobowych jest Związek Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 18,
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@zgwierzyca.pl,
 • dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,
  • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w szczególności w celu utrzymania czystości i porządku w gminach,
  • realizacji umów zawartych z kontrahentami,
  • wypełniania zadań, dla których podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda osoby fizycznej w określonym celu.
 • Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również na podstawie zawartych umów lub udzielonej zgody;
  • podanie danych osobowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa jest obligatoryjne (wynika wprost z ustawy). Niepodanie danych może skutkować wydaniem decyzji administracyjnej,
  • w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych opiera się na podstawie zgody, podanie danych ma charakter dobrowolny. Wówczas przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Odbiorcami danych osobowych będą:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe, w szczególności: dostawcy systemów informatycznych, wykonawcy świadczący usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych.
 • Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów określonych wyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Osoba, której dane osobowe są przedmiotem przetwarzania posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania (poprawienia), przeniesienia, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • Osoba, której dane osobowe są przedmiotem przetwarzania posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.

Pliki do pobrania

KORONAWIRUS

O G Ł O S Z E N I E

W celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2:


Zachęcamy do ograniczenia osobistego kontaktu z Biurem Związku Gmin Wierzyca. Większość spraw może być załatwiana telefonicznie lub korespondencyjnie, także załatwianie spraw wymagających osobistego stawiennictwa, które zaleca się poprzedzić kontaktem telefonicznym lub e-mailowym.
Wykaz numerów telefonów oraz adresów e-mailowych znajduje się tutaj...
- prosimy o wybieranie kontaktu zgodnego z zakresem załatwianych spraw.

Liczymy na wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.NOWINKI

Z DONIESIEŃ PRASOWYCH

Właścicielom mieszkań i domów grozi mandat 500 zł za śmieci


Strażnik miejski będzie mógł ukarać osobę uchylającą się od regulowania rachunków za odpady - właścicielom domów i mieszkań grozi mandat 500 zł - pisze "Rzeczpospolita" w materiale o pracach nad projektem nowelizacji przepisów.
Gazeta podała, że co najmniej 5 mln Polaków wymiguje się od obowiązku wnoszenia opłat za wywóz śmieci i obecnie trudno ich ukarać, a nad zmianą przepisów, by było to możliwe pracuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykroczeń, które uprawnia strażników straży gminnych do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego przewiduje się, że strażnik miejski albo gminny będzie mógł nałożyć mandat do 500 zł na osobę, która nie złożyła deklaracji, na podstawie której ustala się wysokość opłaty za wywóz śmieci - podaje gazeta.

Zgodnie z projektem taka sama kara ma czekać tego, kto podał nieprawdę w tej deklaracji - np. zaniżył liczbę domowników, przez co płaci mniej za śmieci, czy nie segreguje odpadów - wynika z artykułu.

Gazeta podała też, że strażnik będzie miał prawo ukarać mandatem osobę, która zadeklarowała, że założy kompostownik, chcąc płacić mniej za wywóz śmieci, a w rzeczywistości była to pusta obietnica albo choć ma kompostownik, to w praktyce z niego nie korzysta.

Warto mieć to na uwadze.

EcoHarmonogram

Eco Harmonogram


To darmowa aplikacja na telefon

Funkcjonalność:

 • Aktualny harmonogram odbioru odpadów.
 • Wyszukiwanie harmonogramu po adresie nieruchomości.
 • Powiadomienia o terminie odbioru odpadów na telefon.
 • Informacja o Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 • Informacja o sposobie segregacji odpadów.
 • Inne.

Skąd pobrać? Jak zainstalować? Jak korzystać?

Warto to mieć!

Związek Gmin Wierzyca
ul. Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański 

Telefon: 58 562 19 97 Fax: 58 562 19 97
E-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl
www: http://www.zgwierzyca.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: http://zgwierzyca.bip.gov.pl
Strona publiczna - rejestracja i logowanie do systemu: https://zgw.esog.pl
Statystyka odwiedzin od dnia 18.01.2017 roku: (1714 dni)
- liczba odwiedzonych stron: 1247307
- liczba wejść: 790419
Oprogramowanie - RAD Sp. z o.o.
Telefon: 22 245 24 72
E- mail: esog@radspzoo.pl

W Związku Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przetwarzane są dane osobowe zgodnie z polityką prywatności.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.