Związek Gmin Wierzyca(Strona tematyczna - gospodarka odpadami)
Powiat: starogardzki, Województwo: POMORSKIE
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański

Projekty

↓ Budowa PSZOK w Skórczu


↓ Kampania edukacyjna


↓ Wydarzenia

W dniu 24 lipca 2018 r. Zarząd Związku Gmin Wierzyca podpisał, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, umowę na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Skórczu”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Działanie 11.02 – Gospodarka odpadami).  Finansowanie przedsięwzięcia:
 • Związek uzyskał dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych tj.: 1 mln 382 tys. 536 zł 05 gr.
 • koszt całkowity projektu wynosi 1 mln 626 tys. 513 zł i 02 gr.


PSZOK powstanie na terenie Zakładu Gospodarki Miejskiej w Skórczu przy ul. Spacerowej 13. Teren przedsięwzięcia dostosowany zostanie pod względem wymogów technicznych i organizacyjnych do magazynowania różnego rodzaju odpadów, w szczególności uwzględniając wymogi ochrony środowiska i zdrowia ludzi.
Planowana inwestycja będzie polegała na przeprowadzeniu adaptacji istniejącego placu o pow. 1200 m2, wybudowaniu wiaty – 224 m2, pod którą zostaną umiejscowione pojemniki i kontenery na selektywnie zebrane odpady, które systematycznie będą przekazywane do zagospodarowania przez uprawnione podmioty. Ponadto zostanie zainstalowana waga najazdowa oraz ustawiony pawilon administracyjny dla obsługi PSZOK. Całość wydzielonego terenu zostanie na nowo ogrodzona, zyska nowe oświetlenie i monitoring.

  W PSZOK przyjmowane będą następujące odpady:
 • odpady komunalne wielkogabarytowe
 • odpady budowlane (pochodzące z drobnych remontów, nie wymagających pozwolenia na budowę i zgłoszenia)
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte baterie i akumulatory
 • przeterminowane leki
 • chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.)
 • papier i tektura
 • tworzywa sztuczne
 • szkło i odpady opakowaniowe ze szkła z podziałem na szkło białe i kolorowe
 • odpady opakowaniowe w tym wielomateriałowe
 • odpady biodegradowalne w tym zielone (gałęzie, liście, skoszona trawa)
 • zużyte opony
Zadanie przewiduje również prowadzenie działań edukacyjnych i promujących właściwe postępowanie w odpadami komunalnymi.

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do osiągnięcia celu głównego przedsięwzięcia, jakim jest ograniczenie antropopresji na środowisko i poprawa środowiskowych warunków życia mieszkańców poprzez zwiększenie efektywności systemu gospodarowania odpadami na terenie miasta Skórcz, gminy Skórcz, gminy Lubichowo i gminy Smętowo Graniczne a tym samym całego obszaru Związku Gmin Wierzyca.

  Celami szczegółowymi przedsięwzięcia są:
 • wdrożenie standardów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określonych przepisami prawa,
 • rozwój selektywnego zbierania odpadów: niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych oraz z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych,
 • rozwój efektywnych systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów zielonych i innych bioodpadów,
 • podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gmin Lubichowo, Smętowo Graniczne, Skórcz i miasta Skórcz w zakresie ograniczania masy wytwarzanych odpadów oraz należytego postępowania z odpadami,
 • zwiększenie udziału selektywnej zbiórki odpadów z terenu gmin objętych projektem,
 • uszczelnienie systemu zbiórki na terenie gmin objętych projektem,
 • rozwój infrastruktury umożliwiającej prowadzenie gospodarki odpadami,
 • poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie gmin objętych projektem,
 • poprawa jakości życia mieszkańców objętych działaniem projektu.

Planowane zakończenie realizacji inwestycji oraz uruchomienie PSZOK przewidywane jest na koniec roku 2019.


Pliki do pobrania

KORONAWIRUS

O G Ł O S Z E N I E

W celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2:


Zachęcamy do ograniczenia osobistego kontaktu z Biurem Związku Gmin Wierzyca. Większość spraw może być załatwiana telefonicznie lub korespondencyjnie, także załatwianie spraw wymagających osobistego stawiennictwa, które zaleca się poprzedzić kontaktem telefonicznym lub e-mailowym.
Wykaz numerów telefonów oraz adresów e-mailowych znajduje się tutaj...
- prosimy o wybieranie kontaktu zgodnego z zakresem załatwianych spraw.

Liczymy na wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.NOWINKI

Z DONIESIEŃ PRASOWYCH

Właścicielom mieszkań i domów grozi mandat 500 zł za śmieci


Strażnik miejski będzie mógł ukarać osobę uchylającą się od regulowania rachunków za odpady - właścicielom domów i mieszkań grozi mandat 500 zł - pisze "Rzeczpospolita" w materiale o pracach nad projektem nowelizacji przepisów.
Gazeta podała, że co najmniej 5 mln Polaków wymiguje się od obowiązku wnoszenia opłat za wywóz śmieci i obecnie trudno ich ukarać, a nad zmianą przepisów, by było to możliwe pracuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykroczeń, które uprawnia strażników straży gminnych do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego przewiduje się, że strażnik miejski albo gminny będzie mógł nałożyć mandat do 500 zł na osobę, która nie złożyła deklaracji, na podstawie której ustala się wysokość opłaty za wywóz śmieci - podaje gazeta.

Zgodnie z projektem taka sama kara ma czekać tego, kto podał nieprawdę w tej deklaracji - np. zaniżył liczbę domowników, przez co płaci mniej za śmieci, czy nie segreguje odpadów - wynika z artykułu.

Gazeta podała też, że strażnik będzie miał prawo ukarać mandatem osobę, która zadeklarowała, że założy kompostownik, chcąc płacić mniej za wywóz śmieci, a w rzeczywistości była to pusta obietnica albo choć ma kompostownik, to w praktyce z niego nie korzysta.

Warto mieć to na uwadze.

EcoHarmonogram

Eco Harmonogram


To darmowa aplikacja na telefon

Funkcjonalność:

 • Aktualny harmonogram odbioru odpadów.
 • Wyszukiwanie harmonogramu po adresie nieruchomości.
 • Powiadomienia o terminie odbioru odpadów na telefon.
 • Informacja o Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 • Informacja o sposobie segregacji odpadów.
 • Inne.

Skąd pobrać? Jak zainstalować? Jak korzystać?

Warto to mieć!

Związek Gmin Wierzyca
ul. Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański 

Telefon: 58 562 19 97 Fax: 58 562 19 97
E-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl
www: http://www.zgwierzyca.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: http://zgwierzyca.bip.gov.pl
Strona publiczna - rejestracja i logowanie do systemu: https://zgw.esog.pl
Statystyka odwiedzin od dnia 18.01.2017 roku: (1714 dni)
- liczba odwiedzonych stron: 1247141
- liczba wejść: 790286
Oprogramowanie - RAD Sp. z o.o.
Telefon: 22 245 24 72
E- mail: esog@radspzoo.pl

W Związku Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przetwarzane są dane osobowe zgodnie z polityką prywatności.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.