Związek Gmin Wierzyca(Strona tematyczna - gospodarka odpadami)
Powiat: starogardzki, Województwo: POMORSKIE
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański

Projekty

↓ Budowa PSZOK w Skórczu


↓ Kampania edukacyjna


↓ Wydarzenia

Zasady segregowania odpadów

Zasady obowiązujące od 01.10.2018 r.

 • Ogólne wymagania selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
  • wymagania w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości określa obowiązujący „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca”,
  • każda nieruchomość jest miejscem prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zakresie określonym w w/w regulaminie,

   Zobacz też

 • Na terenie nieruchomości selektywnie zbiera się:
  • papier,
  • szkło,
  • metale,
  • tworzywa sztuczne,
  • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
  • przeterminowane leki,
  • chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte opony,
  • odpady zielone,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
 • Na terenie nieruchomości odpady komunalne zbiera się w sposób następujący:
  • frakcję odpadów „Papier”, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”,
  • frakcję odpadów „Szkło”, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”,
  • frakcję odpadów „Metale i tworzywa sztuczne”, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
  • frakcję odpadów „Bio”, w skład której wchodzą bioodpady, zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”,
  • frakcję odpadów „Resztkowe”, w skład których wchodzą pozostałe po segregacji odpady nie będące odpadami niebezpiecznymi, zbiera się w pojemnikach oznaczonych napisem „Resztkowe”,
 • - wymienione frakcje odpadów zbiera się w pojemnikach lub workach,
 • - wymienione frakcje odpadów odbiera bezpośrednio z nieruchomości w sposób selektywny uprawniony przedsiębiorca,
 • - pojemniki i worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych winny odpowiadać kolorystyce i być oznakowane czytelnym napisem, w sposób określony wyżej, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19), czyli pojemniki nie spełniające określonych wyżej wymogów w zakresie kolorystyki powinny być dostosowane w ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie przepisów wymienionego rozporządzenia, a w zakresie oznakowania w ciągi 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów rozporządzenia,
 • - frakcje selektywnie zebranych odpadów komunalnych (nieodbieranych bezpośrednio z nieruchomości) należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 • Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
  • przeterminowane leki,
  • chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte opony,
  • odpady zielone,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
  • papier,
  • szkło,
  • metale,
  • tworzywa sztuczne,
  • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
 • Inne sposoby indywidualnego pozbywania się odpadów komunalnych:
  • przeterminowane leki można oddać w aptece posiadającej odpowiedni do tego celu pojemnik,
  • zużyte baterie i akumulatory można oddać w punkcie handlowym posiadającym odpowiedni do tego celu pojemnik,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać do wyspecjalizowanego punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub w punkcie handlowym przy zakupie nowego,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe można oddać do wyspecjalizowanego punktu zbierania tych odpadów lub w punkcie handlowym przy zakupie nowych,
  • zużyte opony można oddać do wyspecjalizowanego punktu zbierania tych odpadów lub w punkcie handlowym przy zakupie nowych.

Zobacz też

Filmy edukacyjne:

 • Przejdź do portalu edukacyjnego...
 • Pliki do pobrania

  Archiwum

  KORONAWIRUS

  O G Ł O S Z E N I E

  W celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2:


  Zachęcamy do ograniczenia osobistego kontaktu z Biurem Związku Gmin Wierzyca. Większość spraw może być załatwiana telefonicznie lub korespondencyjnie, także załatwianie spraw wymagających osobistego stawiennictwa, które zaleca się poprzedzić kontaktem telefonicznym lub e-mailowym.
  Wykaz numerów telefonów oraz adresów e-mailowych znajduje się tutaj...
  - prosimy o wybieranie kontaktu zgodnego z zakresem załatwianych spraw.

  Liczymy na wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.  NOWINKI

  Z DONIESIEŃ PRASOWYCH

  Właścicielom mieszkań i domów grozi mandat 500 zł za śmieci


  Strażnik miejski będzie mógł ukarać osobę uchylającą się od regulowania rachunków za odpady - właścicielom domów i mieszkań grozi mandat 500 zł - pisze "Rzeczpospolita" w materiale o pracach nad projektem nowelizacji przepisów.
  Gazeta podała, że co najmniej 5 mln Polaków wymiguje się od obowiązku wnoszenia opłat za wywóz śmieci i obecnie trudno ich ukarać, a nad zmianą przepisów, by było to możliwe pracuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  W projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykroczeń, które uprawnia strażników straży gminnych do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego przewiduje się, że strażnik miejski albo gminny będzie mógł nałożyć mandat do 500 zł na osobę, która nie złożyła deklaracji, na podstawie której ustala się wysokość opłaty za wywóz śmieci - podaje gazeta.

  Zgodnie z projektem taka sama kara ma czekać tego, kto podał nieprawdę w tej deklaracji - np. zaniżył liczbę domowników, przez co płaci mniej za śmieci, czy nie segreguje odpadów - wynika z artykułu.

  Gazeta podała też, że strażnik będzie miał prawo ukarać mandatem osobę, która zadeklarowała, że założy kompostownik, chcąc płacić mniej za wywóz śmieci, a w rzeczywistości była to pusta obietnica albo choć ma kompostownik, to w praktyce z niego nie korzysta.

  Warto mieć to na uwadze.

  EcoHarmonogram

  Eco Harmonogram


  To darmowa aplikacja na telefon

  Funkcjonalność:

  • Aktualny harmonogram odbioru odpadów.
  • Wyszukiwanie harmonogramu po adresie nieruchomości.
  • Powiadomienia o terminie odbioru odpadów na telefon.
  • Informacja o Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
  • Informacja o sposobie segregacji odpadów.
  • Inne.

  Skąd pobrać? Jak zainstalować? Jak korzystać?

  Warto to mieć!

  Związek Gmin Wierzyca
  ul. Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański 

  Telefon: 58 562 19 97 Fax: 58 562 19 97
  E-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl
  www: http://www.zgwierzyca.pl
  Biuletyn Informacji Publicznej: http://zgwierzyca.bip.gov.pl
  Strona publiczna - rejestracja i logowanie do systemu: https://zgw.esog.pl
  Statystyka odwiedzin od dnia 18.01.2017 roku: (1714 dni)
  - liczba odwiedzonych stron: 1247365
  - liczba wejść: 790444
  Oprogramowanie - RAD Sp. z o.o.
  Telefon: 22 245 24 72
  E- mail: esog@radspzoo.pl

  W Związku Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przetwarzane są dane osobowe zgodnie z polityką prywatności.

  Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.