Związek Gmin Wierzyca(Strona tematyczna - gospodarka odpadami)
Powiat: starogardzki, Województwo: POMORSKIE
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański

Projekty

↓ Budowa PSZOK w Skórczu


↓ Kampania edukacyjna


↓ Wydarzenia

Terminy i zasady wnoszenia opłat

 • Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić przelewem na indywidualny rachunek bankowy bez uprzedniego wezwania za każdy miesiąc kalendarzowy, w terminie do dnia 25 danego miesiąca. W przypadku braku posiadania takiego rachunku należy zwrócić się do Biura Związku Gmin Wierzyca:

  Biuro obsługi klienta

  Obszar obsługi telefon fax e-mail

  Zakres załatwianych spraw:

    - obsługa deklaracji opłat za gospodarowanie odpadami

    - obsługa reklamacji usługi odbioru odpadów

  - Wszystkie Gminy Związku 58 531 38 02 58 563 40 49 odpady@zgwierzyca.pl

  Dział Finansowy - Obsługa opłat

  Obszar obsługi telefon fax e-mail

  Zakres załatwianych spraw:

    - sprawy dotyczące rozliczeń opłat za gospodarowanie odpadami

    - uzgodnienia stanu konta, upomnienia, tytuły wykonawcze

  Gmina Smętowo Graniczne
  Gmina Stara Kiszewa
  58 563 40 45
  510 467 090
  58 563 40 48 p.brauer@zgwierzyca.pl
  Gmina Nowa Karczma
  Gmina Przywidz
  58 563 40 45
  510 467 090
  58 563 40 48 m.syrkowski@zgwierzyca.pl
  Gmina Kościerzyna
  Gmina Starogard Gdański
  58 563 40 46
  510 467 090
  58 563 40 48 m.kopiszka@zgwierzyca.pl
  Gmina Lubichowo
  Gmina Skórcz
  Miasto Skórcz
  58 563 40 47
  510 467 090
  58 563 40 48 k.begier@zgwierzyca.pl
  Gmina Bobowo
  Miasto Kościerzyna
  58 563 40 47
  510 467 090
  58 563 40 48 m.sliwinska@zgwierzyca.pl

  Osługa decyzji wymierzających opłatę

  Obszar obsługi telefon fax e-mail

  Zakres załatwianych spraw:

    - obsługa postępowań administracyjnych wymierzających opłatę

  - Wszystkie Gminy Związku 58 563 40 44 58 563 40 48 sekretariat@zgwierzyca.pl

  Terminy wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami obowiązujące od 01.01.2021 r.

  Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić przelewem na indywidualny rachunek bankowy bez uprzedniego wezwania. W przypadku braku posiadania takiego rachunku należy zwrócić się do Biura Związku.

  Za miesiąc Termin zapłaty
  styczeńdo dnia 25 stycznia
  lutydo dnia 25 lutego
  marzecdo dnia 25 marca
  kwiecieńdo dnia 25 kwietnia
  majdo dnia 25 maja
  czerwiecdo dnia 25 czerwca
  lipiecdo dnia 25 lipca
  sierpieńdo dnia 25 sierpnia
  wrzesieńdo dnia 25 września
  październikdo dnia 25 października
  listopaddo dnia 25 listopada
  grudzieńdo dnia 25 grudnia
  roczna stawka ryczałtowa
  za nieruchomość letniskową
  do dnia 25 lutego

  Archiwum

Informacje dodatkowe:

 • Każdy właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) ma obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Spełnienie obowiązku złożenia deklaracji polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza deklaracji według wzoru określonego uchwałą nr XIII/54/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku oraz jego podpisanie i złożenie w Związku Gmin Wierzyca.
 • Deklaracja opłaty jest dokumentem stanowiącym podstawę wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dlatego też nie są wystawiane żadne dodatkowe dokumenty typu: rachunek, faktura, itp.
 • Składający deklarację samodzielnie wylicza wysokość tej opłaty, którą następnie wnosi (bez uprzedniego wezwania do zapłaty) na nadany indywidualny rachunek bankowy w trybie i terminach określonych uchwałą nr XIII/52/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku.
 • W przypadku zadeklarowania selektywnego zbieranie odpadów i niedopełnienia tego obowiązku - właściciel nieruchomości naraża się na ryzyko wnoszenia podwyższonych stawek opłaty.
 • W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja opłaty stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego i przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Zobacz też

Pliki do pobrania

KORONAWIRUS

O G Ł O S Z E N I E

W celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2:


Zachęcamy do ograniczenia osobistego kontaktu z Biurem Związku Gmin Wierzyca. Większość spraw może być załatwiana telefonicznie lub korespondencyjnie, także załatwianie spraw wymagających osobistego stawiennictwa, które zaleca się poprzedzić kontaktem telefonicznym lub e-mailowym.
Wykaz numerów telefonów oraz adresów e-mailowych znajduje się tutaj...
- prosimy o wybieranie kontaktu zgodnego z zakresem załatwianych spraw.

Liczymy na wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.NOWINKI

Z DONIESIEŃ PRASOWYCH

Właścicielom mieszkań i domów grozi mandat 500 zł za śmieci


Strażnik miejski będzie mógł ukarać osobę uchylającą się od regulowania rachunków za odpady - właścicielom domów i mieszkań grozi mandat 500 zł - pisze "Rzeczpospolita" w materiale o pracach nad projektem nowelizacji przepisów.
Gazeta podała, że co najmniej 5 mln Polaków wymiguje się od obowiązku wnoszenia opłat za wywóz śmieci i obecnie trudno ich ukarać, a nad zmianą przepisów, by było to możliwe pracuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie wykroczeń, które uprawnia strażników straży gminnych do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego przewiduje się, że strażnik miejski albo gminny będzie mógł nałożyć mandat do 500 zł na osobę, która nie złożyła deklaracji, na podstawie której ustala się wysokość opłaty za wywóz śmieci - podaje gazeta.

Zgodnie z projektem taka sama kara ma czekać tego, kto podał nieprawdę w tej deklaracji - np. zaniżył liczbę domowników, przez co płaci mniej za śmieci, czy nie segreguje odpadów - wynika z artykułu.

Gazeta podała też, że strażnik będzie miał prawo ukarać mandatem osobę, która zadeklarowała, że założy kompostownik, chcąc płacić mniej za wywóz śmieci, a w rzeczywistości była to pusta obietnica albo choć ma kompostownik, to w praktyce z niego nie korzysta.

Warto mieć to na uwadze.

EcoHarmonogram

Eco Harmonogram


To darmowa aplikacja na telefon

Funkcjonalność:

 • Aktualny harmonogram odbioru odpadów.
 • Wyszukiwanie harmonogramu po adresie nieruchomości.
 • Powiadomienia o terminie odbioru odpadów na telefon.
 • Informacja o Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 • Informacja o sposobie segregacji odpadów.
 • Inne.

Skąd pobrać? Jak zainstalować? Jak korzystać?

Warto to mieć!

Związek Gmin Wierzyca
ul. Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański 

Telefon: 58 562 19 97 Fax: 58 562 19 97
E-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl
www: http://www.zgwierzyca.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: http://zgwierzyca.bip.gov.pl
Strona publiczna - rejestracja i logowanie do systemu: https://zgw.esog.pl
Statystyka odwiedzin od dnia 18.01.2017 roku: (1714 dni)
- liczba odwiedzonych stron: 1247273
- liczba wejść: 790395
Oprogramowanie - RAD Sp. z o.o.
Telefon: 22 245 24 72
E- mail: esog@radspzoo.pl

W Związku Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przetwarzane są dane osobowe zgodnie z polityką prywatności.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.