WYDARZENIA

Kampania edukacyjna 2022

Terminarz wydarzeń
˅
Relacja z wydarzeń
˅
Materiały informacyjno - edukacyjne
˅
SEGREGACJA

Pobierz ulotkę...

СЕГРЕГАТИ СМІТТЯ

Завантажте флаєр...

EcoHarmonogram

Eco Harmonogram


To darmowa aplikacja na telefon

Funkcjonalność:

 • Aktualny harmonogram odbioru odpadów.
 • Wyszukiwanie harmonogramu po adresie nieruchomości.
 • Powiadomienia o terminie odbioru odpadów na telefon.
 • Informacja o Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 • Informacja o sposobie segregacji odpadów.
 • Inne.

Skąd pobrać? Jak zainstalować? Jak korzystać?

Warto to mieć!

 
Związek Gmin Wierzyca(Strona tematyczna - gospodarka odpadami)
Powiat: starogardzki, Województwo: POMORSKIE
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański

Projekty

DO-1: nieruchomości zamieszkałe

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych
˅
 • Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - stosowane są następujące formularze deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: .
  Formularze deklaracji opłaty dla nieruchomości zamieszkałych
  ˅
 • Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gmin Związku określa uchwała Zgromadzenia Związku Gmin Wierzyca nr XIII/54/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku.
 • W przypadku nieruchomości tzw. mieszanych - dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy - obowiązuje powyższy wzór deklaracji, a dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - obowiązuje odrębny wzór deklaracji (patrz zakładka "DO-2: nieruchomości niezamieszkałe").
 • Organem, do którego należy składać deklarację jest Zarząd Związku Gmin Wierzyca, ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański,
 • Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
 • W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości powstających odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
 • Opłatę w zmienionej wysokości wnosi się od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana deklaracji.
 • Opłatę należy wnosić cyklicznie na indywidualny rachunek bankowy w trybie i terminach określonych uchwałą nr XIII/52/2020 z dnia 20 lipca 2020 roku.

Informacje dodatkowe:

 • Deklarację opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są zobowiązani składać wszyscy właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością).
 • Spełnienie obowiązku złożenia deklaracji polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza deklaracji oraz jego podpisaniu i złożeniu w Związku Gmin Wierzyca.
 • Dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, deklarację składa wspólnota mieszkaniowa albo spółdzielnia mieszkaniowa.
 • Deklaracji nie składają właściciele mieszkań znajdujących się w zasobach spółdzielni mieszkaniowych i innych wspólnot mieszkaniowych, ponieważ w tym przypadku, obowiązek właściciela nieruchomości ciąży na wspólnocie mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej.
 • Deklaracja opłaty jest dokumentem stanowiącym podstawę wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dlatego też nie są wystawiane żadne dodatkowe dokumenty typu: rachunek, faktura, itp.
 • Składający deklarację samodzielnie wylicza wysokość tej opłaty, którą następnie wnosi (bez uprzedniego wezwania do zapłaty) na nadany indywidualny rachunek bankowy w ustalonych terminach.
 • W przypadku niewpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, deklaracja opłaty stanowi podstawę prawną do wystawienia tytułu wykonawczego i przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.
Zobacz też
˅
Pliki do pobrania
˅
Związek Gmin Wierzyca
ul. Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański 

Telefon: 58 562 19 97 Fax: 58 562 19 97
E-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl
www: https://www.zgwierzyca.pl   PHP Ver. 5.6.40
Biuletyn Informacji Publicznej: https://zgwierzyca.bip.gov.pl
Strona publiczna - rejestracja i logowanie do systemu: https://zgw.esog.pl
Statystyka odwiedzin od dnia 18.01.2017 roku: (1992 dni)
- liczba odwiedzonych stron: 1429607
- liczba wejść: 1046061
Oprogramowanie - RAD Sp. z o.o.
Telefon: 22 245 24 72
E- mail: esog@radspzoo.pl

W Związku Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przetwarzane są dane osobowe zgodnie z polityką prywatności.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.