WYDARZENIA

Kampania edukacyjna 2022

Terminarz wydarzeń
˅
Relacja z wydarzeń
˅
Materiały informacyjno - edukacyjne
˅
SEGREGACJA

Pobierz ulotkę...

СЕГРЕГАТИ СМІТТЯ

Завантажте флаєр...

EcoHarmonogram

Eco Harmonogram


To darmowa aplikacja na telefon

Funkcjonalność:

 • Aktualny harmonogram odbioru odpadów.
 • Wyszukiwanie harmonogramu po adresie nieruchomości.
 • Powiadomienia o terminie odbioru odpadów na telefon.
 • Informacja o Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 • Informacja o sposobie segregacji odpadów.
 • Inne.

Skąd pobrać? Jak zainstalować? Jak korzystać?

Warto to mieć!

 
Związek Gmin Wierzyca(Strona tematyczna - gospodarka odpadami)
Powiat: starogardzki, Województwo: POMORSKIE
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański

Projekty

Zasady pozbywania się odpadów

Zasady obowiązujące od 01.10.2018 r.

 • Wymagania w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określa obowiązujący „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca”.
  Zobacz też
  ˅
 • Na terenie nieruchomości selektywnie zbiera się:
  • papier,
  • szkło,
  • metale,
  • tworzywa sztuczne,
  • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
  • przeterminowane leki,
  • chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte opony,
  • odpady zielone,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.
 • Na terenie nieruchomości odpady komunalne zbiera się w sposób następujący:
  • frakcję odpadów „Papier”, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”,
  • frakcję odpadów „Szkło”, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”,
  • frakcję odpadów „Metale i tworzywa sztuczne”, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
  • frakcję odpadów „Bio”, w skład której wchodzą bioodpady, zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”,
  • frakcję odpadów „Resztkowe”, w skład których wchodzą pozostałe po segregacji odpady nie będące odpadami niebezpiecznymi, zbiera się w pojemnikach oznaczonych napisem „Resztkowe”.
 • Odpady frakcji: „Papier”, „Szkło”, „Metale i tworzywa sztuczne”, „Bio” i „Resztkowe”:
  • zbiera się w pojemnikach lub workach,
  • odbiera uprawniony przedsiębiorca - regularnie zgodnie z obowiązującym regulaminem.
 • Pojemniki i worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
  • dostarcza uprawniony przedsiębiorca odbierający odpady (dotyczy nieruchomości objętych gminnym systemem ),
  • winny odpowiadać kolorystyce i być oznakowane czytelnym napisem, w sposób określony wyżej, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19), czyli pojemniki nie spełniające określonych wyżej wymogów w zakresie kolorystyki powinny być dostosowane w ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie przepisów wymienionego rozporządzenia, a w zakresie oznakowania w ciągi 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów rozporządzenia,
  • odpowiedzialność za należyty stan techniczny pojemników ponosi uprawniony przedsiębiorca odbierający odpady,
  • odpowiedzialność za należyty stan sanitarny pojemników ponosi właściciel nieruchomości (pojemniki powinny być poddawane okresowej dezynfekcji).
 • Frakcje selektywnie zebranych odpadów komunalnych (nieodbieranych bezpośrednio z nieruchomości) należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 • Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
  • przeterminowane leki,
  • chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte opony,
  • odpady zielone,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
  • papier,
  • szkło,
  • metale,
  • tworzywa sztuczne,
  • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
 • Inne sposoby indywidualnego pozbywania się odpadów komunalnych:
  • przeterminowane leki można oddać w aptece posiadającej odpowiedni do tego celu pojemnik,
  • zużyte baterie i akumulatory można oddać w punkcie handlowym posiadającym odpowiedni do tego celu pojemnik,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać do wyspecjalizowanego punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub w punkcie handlowym przy zakupie nowego,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe można oddać do wyspecjalizowanego punktu zbierania tych odpadów lub w punkcie handlowym przy zakupie nowych,
  • zużyte opony można oddać do wyspecjalizowanego punktu zbierania tych odpadów lub w punkcie handlowym przy zakupie nowych.
Zobacz też
˅
Związek Gmin Wierzyca
ul. Sikorskiego 18, 83-200 Starogard Gdański 

Telefon: 58 562 19 97 Fax: 58 562 19 97
E-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl
www: https://www.zgwierzyca.pl   PHP Ver. 5.6.40
Biuletyn Informacji Publicznej: https://zgwierzyca.bip.gov.pl
Strona publiczna - rejestracja i logowanie do systemu: https://zgw.esog.pl
Statystyka odwiedzin od dnia 18.01.2017 roku: (1992 dni)
- liczba odwiedzonych stron: 1429691
- liczba wejść: 1046122
Oprogramowanie - RAD Sp. z o.o.
Telefon: 22 245 24 72
E- mail: esog@radspzoo.pl

W Związku Gmin Wierzyca z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przetwarzane są dane osobowe zgodnie z polityką prywatności.

Używamy plików cookies, aby ułatwić korzystanie z witryny oraz do celów statystycznych. Możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.